Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan nu logga in i nätbanken med Aktia ID

Du kan nu logga in i nätbanken med Aktia ID

Bedrägeri- och nätfiskeförsöken har ökat avsevärt. Bekanta dig med våra tips om hur du sköter dina ärenden tryggt och de senaste nyheterna kring ämnet aktia.fi/turvallisuus.

 Information om Ukrainakrigets inverkan Läs mer 

Bolånens räntor stiger – hur påverkar det dig?

När räntan stiger påverkar det direkt din månatliga betalningsrat och amortering.

Bolånens räntor stiger – hur påverkar det dig?

Uppdatera dina kunduppgifter

Enligt finsk lag ska alla banker identifiera och känna sina kunder. Banken ska utöver personuppgifterna ha tillräcklig information om kundens verksamhet, ekonomiska ställning, ärenden och tjänsternas användningsändamål. Vi ställer dessa frågor till alla våra kunder både i början av kundrelationen och senare under kundrelationen. Vi skickar ut påminnelser om att uppdatera sina uppgifter via olika kanaler, så som till exempel nätbanken eller textmeddelanden.

Uppdatera dina uppgifter
Personkunder
Minderårig kund (vårdnadshavare)
Företagskunder - Läs instruktionerna och fyll i uppgifterna

Kom ihåg att frågorna ställs för din egen säkerhet.

Uppdatera dina kunduppgifter