Kundkännedom och kundidentifiering – varför frågar Aktia?

Banker och finansinstitut har en i lag fastställd skyldighet att identifiera och känna sina kunder*. Vi ska ha tillräckliga uppgifter om kundens affärsverksamhet, representanter, ägare, verkliga förmånstagare och skattestatus. Därtill är bankerna skyldiga att hindra missbruk av tjänster samt sådan affärsverksamhet som anknyter till penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet. Vi ställer frågor för att känna och identifiera kunden, för att ha uppdaterade uppgifter om kunden under kundrelationen och för att det ska vara tryggt att sköta bankärenden.

För att kunna erbjuda dig finansiell rådgivning och högklassiga tjänster som är rätt anpassade till dina behov är det viktigt att vi har bra kännedom om dig och din verksamhet. För att säkerställa att dina uppgifter hålls uppdaterade ställer vi dig frågor i början av kundrelationen och även senare när du sköter dina ärenden på kontoret, i nätbanken eller per telefon.

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism