Komplettera dina kunduppgifter och försäkra dig om att dina banktjänster fungerar även i fortsättningen

Om du ännu inte har uppdaterat dina kunduppgifter för kontrolluppgifternas del, uppdatera dem utan dröjsmål i nätbanken. På det sätt försäkrar du dig om att du kan fortsätta sköta dina bankärenden som tidigare. Obs. Ifall vi inte får de uppgifter som förutsätts i lagen, kan din betalningsrörelse begränsas.

Vi frågar för din skull

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Identifiering sker i regel med hjälp av officiella identitetsbevis som vi godkänner eller med bankkoder på internet. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt förutsätter att banken frågar vissa i lagen definierade saker och du kan bekanta dig med dessa på Finansinspektionens sida.

Syftet med frågorna är att bistå i att bekämpa penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet. I sista hand handlar det alltså också om din säkerhet.

I frågor gällande kunduppgifter kan ni ringa till följande nummer:

  • Privatkunder: 010 247 010 (vardagar kl 8-20)
  • Företag och sammanslutningar: 010 247 6700 (vardagar kl 8-18).

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Är du företags- eller sammanslutningskund? Ifyllningsinstruktioner