Komplettera dina kunduppgifter och försäkra dig om att dina banktjänster fungerar även i fortsättningen

Om du ännu inte har uppdaterat dina kunduppgifter för kontrolluppgifternas del, uppdatera dem utan dröjsmål i nätbanken. På det sätt försäkrar du dig om att du kan fortsätta sköta dina bankärenden som tidigare. OBS. Ifall vi inte har fått de uppgifter om dig som förutsätts i lagen senast 30.10 kan din betalningsrörelse begränsas.

Vi frågar för din skull

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Identifiering sker i regel med hjälp av officiella identitetsbevis som vi godkänner eller med bankkoder på internet. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt förutsätter att banken frågar vissa i lagen definierade saker och du kan bekanta dig med dessa på Finansinspektionens sida.

Syftet med frågorna är att bistå i att bekämpa penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet. I sista hand handlar det alltså också om din säkerhet.

I frågor gällande kunduppgifter kan ni ringa till följande nummer:

  • Privatkunder: 0800 0 2470 (vardagar kl 10-16, undantagsvis anträffbara även under veckosluten lör.-sön. fram till 10.2. kl 11-15)
  • Företag och sammanslutningar: 0800 0 2471 (vardagar kl 10-16).

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Är du företags- eller sammanslutningskund? Ifyllningsinstruktioner