Kundkännedom och kundidentifiering – varför frågar Aktia?

Bankverksamhet baserar sig på förtroende mellan banken och kunden. För att kunna erbjuda dig finansiell rådgivning och högklassiga tjänster som är rätt anpassade till dina behov är det viktigt att vi har bra kännedom om dig och din verksamhet.   Detta gäller alla våra kunder.  

För att säkerställa att dina uppgifter hålls uppdaterade ställer vi dig frågor i början av kundrelationen och även senare när du sköter dina ärenden på kontoret, i nätbanken eller per telefon.

Kundkännedomen baserar sig på vår personliga relation och på de uppgifter vi har om dig i vårt kundregister. Skyldigheten att känna kunden grundar sig på lagar som reglerar bankverksamheten, och som aktör i finansbranschen har vi även ett samhällsansvar som innebär att vissa av de frågor vi ställer anknyter till vår allmänna skyldighet att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet.
 

Hurdana frågor ställer vi?

Vi måste identifiera våra kunder i alla situationer.  Identiteten verifieras i regel från identitetshandlingar som vi godkänner.  Vi behöver också information om din verksamhet, din ekonomiska ställning och dina medels ursprung samt i vilket land du beskattas mm. Vi hanterar alla uppgifter du lämnat konfidentiellt enligt tillämplig sekretessreglering.  Läs mer om hur Aktia hanterar personuppgifter här.

Frågor kan uppstå t.ex. i samband med att du fått in en större summa pengar på ditt konto. Då kan vi fråga var pengarna kommit ifrån eller till vilket ändamål pengarna ska användas. Svaren på förfrågningarna ges i regel skriftligen.

Observera att frågorna ställs för din egen säkerhet.

Vi är också skyldiga att känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning i en annan stat, en sådan persons familjemedlem eller nära bolagspartner.
 

Aktia godkänner följande identitetshandlingar

Av finsk myndighet utfärdat:

  • pass
  • identitetsbevis beviljat av polisen i Finland
  • körkort beviljat efter 1.10.1990


Resedokument som utfärdats av utländsk myndighet:

  • pass
  • identitetsbevis som är utfärdat av myndighet i medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller San Marino

Identitetshandlingen ska vara i kraft och den ska vara hel.

På finansinspektionens sidor kan du läsa mera om kundkännedom.
 

Fyll i blanketten Uppgifter om kundkontroll, privatperson

För att fylla i blanketten behöver du ett giltigt identitetsbevis och Aktias eller någon annan banks nätbankskoder. Du undertecknar den ifyllda blanketten med dina personliga bankkoder i tjänsten "Onnistuu.fi".

Fyll i dina uppgifter

Företagskunderna fyller i kundkontrollblanketten på kontoret.