Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Förmögenhets­planen visar dig dina verkliga ekonomiska möjligheter

Förmögenhets­planen visar dig dina verkliga ekonomiska möjligheter

Bedrägeri- och nätfiskeförsöken har ökat avsevärt

Bekanta dig med våra tips om hur du sköter dina ärenden tryggt och de senaste nyheterna kring ämnet aktia.fi/turvallisuus.

Aktias företagskunder är nöjdast i Finland med sina kontaktpersoner

Alldeles särskilt nöjda är de kunder som också sköter sin placeringsverksamhet med oss.

Läs mer

Aktias företagskunder är nöjdast i Finland med sina kontaktpersoner

För att spela videon måste alla cookies på webbsidan accepteras.

Professionell diversifiering och riskhantering av fastighetsportföljen

Bostadsplacerande har diskuterats mycket den senaste tiden. En placeringsbostad kan i bästa fall ge jämn avkastning med låg risk under flera år framåt. Men å andra sidan kan dyra renoveringar, ett misslyckat läge eller problem med att hitta hyresgäst snabbt göra placeringen olönsam. Kunde man komma lättare undan för att dra nytta av fördelarna med bostadsplacerande? Bostadsfonden är en genväg till ett effektivt diversifierat och professionellt skött bostadsplacerande och man kommer igång redan med en mindre placering.

Professionell diversifiering och riskhantering av fastighetsportföljen

Det mångsidiga omvända bolånet frigör bostadsförmögenheten för användning

Katri Lepomäki och Pentti Parviainen hade båda nytta av ett omvänt bolån då deras livssituationer förändrades. Våra nöjda kunder hittade lösningar för såväl vardagens utgifter och boende, möjlighet att stöda sina barn ekonomiskt och förverkligande av resedrömmar.

Läs Katris och Penttis berättelser

Det mångsidiga omvända bolånet frigör bostadsförmögenheten för användning

God ränteavkastning från frontiermarknader med aktiv portföljförvaltning

Räntorna i de utvecklade länderna, som just nu är historiskt låga, lockar inte många placerare. Däremot är situationen på de snabbt växande frontiermarknaderna en annan och i dem finns en stor potential för ränteplaceraren. Aktia är en föregångare i hela världen vad kommer till placerande i frontiermarknadernas ränteinstrument utfärdade i lokal valuta. Förutom att erbjuda en god riskkorrigerad avkastningsutsikt gör våra kriterier för val av land och investeringar gjorda via utvecklingsfinansiärer att placeringarna dessutom har en konkret påverkan på ländernas utveckling.

Läs mer

 
God ränteavkastning från frontiermarknader med aktiv portföljförvaltning