Instruktioner

Aktia Mobilbank gör det möjligt att sköta penningärenden oberoende av tid och rum – då det passar dig. I Aktia Mobilbank kan du lätt bl.a. betala räkningar, kontrollera konto- och saldouppgifter, teckna fonder eller ansöka om brukslån.

Ibruktagning

Fingeravtryck

Betalning av räckning

 

Ofta ställda frågor

Jag har glömt mina nätbankskoders användarkod

Du kan kontrollera din användarkod genom att ringa Aktias kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8-20) ifall du har någon annan finsk banks nätbankskoder i bruk. Du kan kontrollera din användarkod också i nätbanksavtalet som du fick när du öppnade din nätbank eller genom att besöka närmaste Aktiakontor under öppettiderna för kassatjänsterna. Du kan kontrollera kontorens öppettider här: https://www.aktia.fi/sv/konttorit-ja-asiointi/konttorit

Jag har glömt lösenordet för mina nätbankskoder

Du kan nolla lösenordet genom att ringa Aktias kundservice tfn  010 247 010 (vardagar klo. 8–20) eller genom att besöka närmaste Aktiakontor under öppettiderna för kassatjänsterna. Lösenordet ska bestå av 6–8 tecken och innehålla både siffror och stora och små bokstäver. Du kan kontrollera kontorens öppettider här: https://www.aktia.fi/sv/konttorit-ja-asiointi/konttorit

Jag har tappat bort min nyckeltalslista

Du kan beställa en ny nyckeltalslista från Aktias kundservice tfn 010 247 010 (vardagar kl. 8–20). Du kan även hämta en ny lista från det närmaste Aktiakontoret under öppettiderna för kassatjänsterna. Du kan kontrollera kontorens öppettider här: https://www.aktia.fi/fi/konttorit-ja-asiointi/konttorit

Jag glömt PIN-koden till Mobilbanken

Jag använder den gamla versionen av Aktia Mobilbank, jag har ännu inte uppdaterat den till den nya versionen: Klicka på länken "glömd PIN-kod" i inloggningsvyn i applikationen. Efter kontrollfrågorna återställs applikationen till grundläge varefter du kan aktivera applikationen på nytt och välja önskad PIN-kod. Märk väl att du kommer att behöva din användarkod, ditt lösenord samt din nyckeltalslista.

Jag har uppdaterat en ny version av Aktia Mobilbank efter 4.12.2018 och bekräftar betalningarna med PIN-kod och fingeravtryck: Ta bort applikationen och ladda den på nytt antingen från Google Play eller App Store på din telefon. Ta applikationen i bruk på nytt med Aktias nätbankskoder och nyckeltalslista.

Vad gör jag om min enhet går förlorad?

Om din enhet går förlorad, ring omedelbart spärrtjänsten tfn +358 20 333 och stäng dina nätbankskoder.

Kan Aktia Mobilbank användas utomlands?

Ja. Kom dock ihåg att ladda ner applikationen i Finland.