Nätbanken

Läs mera om trygg användning av nätbanken.

Varför har brukskontot ett annat "saldo" än det "disponibla beloppet" som står i nätbanken?

Saldot är det belopp som finns på kontot vid tidpunkten för förfrågan.

Det disponibla beloppet betyder det belopp som står till kundens förfogande. Det kan vara lägre än saldot till exempel i sådana fall där kunden har gjort ett kortinköp som affären har gjort en täckningsreservering för. Den reserverade summan står inte längre till kundens förfogande så länge kontot inte har debiterats, även om den syns i saldot. Täckningsreserveringen försvinner automatiskt vid debitering.

Vad ska jag göra när nätbanken meddelar "Felaktig användarkod eller felaktigt lösenord" eller "Nätbanken är låst"?

Efter första meddelandet lönar det sig att prova på nytt. Efter fyra (4) felaktiga försök låser sig nätbanksavtalet för att förhindra missbruk, och du kan försöka på nytt nästa vardag. Om inloggningen inte lyckas då heller ber vi dig ringa Aktia Kundservice på 010 247 010.

Lösenord i nätbanken

När du loggar in i nätbanken skriver du din 8-siffriga användarkod och ditt lösenord i fälten som är reserverade för dessa och klickar sedan på Logga in. Du bekräftar inloggningen genom att ge det ombedda 6-siffriga säkerhetstalet, som byts varje gång, från ditt nyckelkodskort.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du byter lösenord regelbundet när nätbanken uppmanar dig att göra det. Nyckelkodskortets säkerhetstal används bl.a. för att godkänna inloggning och bekräfta betalningar.

Hur loggar jag in i nätbanken första gången?

När du loggar in i nätbanken första gången använder du som lösenord säkerhetstalet som motsvarar nummer 01 på nyckelkodskortet. Därefter ber nätbanken dig bilda ett personligt lösenord som du använder när du loggar in senare. Anvisningar om hur du bildar ett lösenord vid den första inloggningen ingår i nyckelkodskortets följebrev.

Ett bra lösenord innehåller både stora och små bokstäver och dessutom siffror.

Vad händer om jag glömmer mitt lösenord eller tappar nyckelkodskortet?

Eftersom "nollställning" av det lösenordet av säkerhetsskäl kräver att kunden identifieras måste du ringa Aktias kundservide på nummer 010 247 010 eller besöka kontoret för att kunna använda nätbanken igen.

Du får ett nytt nyckelkodskort genom att ringa till kundservice eller besöka kontoret. För det nya nyckelkodskortet uppbärs en avgift enligt bankens prislista.

Vad är cookies (kakor)?

Cookies är små textfiler som webbläsaren sparar på användarens dator. Cookies används t.ex. då man vill hålla kvar information om användaren när denna flyttar sig från en sida till en annan i nättjänsten. Med hjälp av kakorna får vi viktig information om hur våra tjänster används, om vilka sidor som är populärast, om laddningstider och om eventuella felsituationer. Den här informationen behöver vi för att kunna utveckla innehållet i våra nättjänster och göra webbplatsen användarvänligare.

I nätbanken används cookies bara under en session. Cookies är avsedda att ytterligare öka datasäkerheten så att kunden t.ex. då hen betalar räkningar i nätbanken identifieras förutom med användarkoden, lösenordet och ip-adressen även med hjälp av cookies.

Mera om hur vi använder cookies kan du läsa här.

Med vilken webbläsare fungerar nätbanken bäst?

Se rekommendationerna om webbläsare och apparater här.

Hur får jag ett kvitto på betalningar som gjorts via nätbanken?

Kontoutdraget som skickas till din nätbank eller hem som pappersutskrift är ett officiellt verifikat över betalningar som gjorts via nätbanken. Kontoutdragen förvaras och kan ses i din nätbank 6 år från det att kontoutdraget skrivits ut, dock först efter att du har tagit nätkontoutdraget i bruk.

Om du behöver ett separat verifikat över någon betalning kan du beställa den samtidigt som du sköter betalningen i Nätbanken. Kryssa då för "Beställ avgiftsbelagt kvitto". Kvittot skickas inom cirka fyra dagar från betalningsdagen. Uppgifter om serviceavgift för beställda kvitton finns i vår prislista.

Du kan också skriva ut ett kostnadsfritt kvitto från Nätbanken, när betalningen har debiterats kontot. Betalningarna finns under kontotransaktioner, och du kan bläddra omkring 12 månader bakåt bland dem. De flesta betalningsmottagare godkänner ett kvitto som du själv skrivit ut som betalningsverifikat.

Om du märker att du behöver ett kvitto först efter att du gjort betalningen och du vet att betalningsmottagaren inte godkänner ett kvitto som du själv skriver ut, kan du beställa ett kvitto från kontoret t.ex. via meddelandefunktionen i din nätbank. Kvittot skickas då per post till dig och för det uppbärs gällande serviceavgift som framgår av vår prislista.

Kan jag göra en betalning till USA i nätbanken?

Alla som använder nätbank kan göra utlandsbetalningar och man behöver inget separat avtal eller användarkod eller lösenord för det. Kontot som debiteras kan var vilket som helst av de betalningskonton som syns i nätbanken. Utlandsbetalningar gör du under Ny betalning på samma sätt som andra betalningar och du fyller i mottagarens kontonummer och väljer valuta och land. För en utlandsbetalning gäller fler obligatoriska fält än för andra, såsom t.ex. att mottagarens adress ska fyllas i noggrant. Maximibeloppet för en enskild betalning via nätbanken till utlandet är 20 000 euro (motvärde).

Varför ska jag uppdatera mitt mobilnummer i Nätbanken?

Det är viktigt att du uppdaterar ditt mobilnummer i Nätbanken. För inloggning i Nätbanken och eventuell tilläggsbekräftelse av nätbetalning bör banken ha kännedom om det mobilnummer du använder. Utan rätt mobilnummer kan du nödvändigtvis inte logga in i Nätbanken, utföra betalningar som görs via Nätbanken eller andra nätbetalningar.

Kontrollera och uppdatera vid behov ditt telefonnummer i Nätbanken under Egna uppgifter och inställningar, Mobilnummer.

 

Hur uppdaterar jag mitt mobilnummer i Nätbanken?

Du kan kontrollera och uppdatera ditt telefonnummer i Nätbanken under Egna uppgifter och inställningar, Mobilnummer.

Jag har ett utländskt mobilnummer, kan jag uppdatera det i Nätbanken?

Du kan även uppdatera ett utländskt mobilnummer i Nätbanken under Egna uppgifter och inställningar, Mobilnummer.

Jag uppdaterade mitt mobilnummer i Nätbanken, men numret har inte ännu uppdaterats i mina egna uppgifter. Vad ska jag göra?

Det uppdaterade numret syns inte alltid direkt i dina egna uppgifter i Nätbanken. Vi uppdaterar numren flera gånger per dag.

Jag ska utföra en betalning, men mitt mobiltelefonnummer är fel. Vad ska jag göra?

Du kan uppdatera ditt mobiltelefonnummer i Nätbanken innan du bekräftar betalningen. Följ instruktionerna i Nätbanken.