Identifieringssidan till myndigheternas e-tjänster

Layouten för identifieringssidan till myndigheters och övriga tjänsteleverantörers e-tjänster med Aktias bankkoder förnyas under hösten. Själva identifieringen kommer precis som tidigare att bestå av användarkod, lösenord samt nyckeltalskort. Förändringen sker gradvis och under övergångsskedet kommer en del av tjänsteleverantörerna använda den nya layouten och en del den gamla layouten.

Den förnyade inloggningssidan kommer att se ut så här:

Ange inte användarkod samt lösenord till en utomstående sida. Genom att kontrollera att webbläsarens nätadress innehåller aktia.fi, kan du säkerställa att identifieringen sker via Aktias sida.

Ändringen i layouten gäller inte inloggningen till Aktias nätbank.