Identifieringssidan till myndigheternas e-tjänster

Layouten för identifieringssidan till myndigheters och övriga tjänsteleverantörers e-tjänster med Aktias bankkoder förnyas under hösten. Själva identifieringen kommer precis som tidigare att bestå av användarkod, lösenord samt nyckeltalskort. Förändringen sker gradvis och under övergångsskedet kommer en del av tjänsteleverantörerna använda den nya layouten och en del den gamla layouten. Ändringen i layouten gäller inte inloggningen till Aktias nätbank.

Den förnyade inloggningssidan kommer att se ut så här:

 

Ange inte användarkod samt lösenord till en utomstående sida.

Genom att kontrollera att domänadressen på adressraden i din browser är aktia.fi och att ägaren av certifikatet som används för webbplatsens HTTPS-skydd är Aktia Bank Abp, kan du säkerställa att identifieringen sker via Aktias sida. Noggrannare uppgifter om certifikatets ägare hittar du genom att klicka t.ex. på låsikonen på webbläsarens adressrad. Observera att ikonerna varierar enligt webbläsare.
 
Certifikatet möjliggör en krypterad och skyddad användning av https-anslutningen i Aktias tjänster, varmed en utomstående part inte kan se dina konfidentiella uppgifter.