Tilläggsbekräftelse per sms

Aktia tar i bruk en tilläggsbekräftelsekod som skickas per sms vid inloggning till nätbanken samt för en del betalningar som gjorts i nätbanken. Avsikten med tilläggsbekräftelsen är att minska missbruk av bankkoderna och nätbrottslighet.

Vid inloggning till nätbanken samt vid betalningsuppdrag som ursprungligen gjorts i nätbanken, kan banken skicka uppgifter för kontroll till det mobilnummer du angett. Vi skickar dig då en tilläggsbekräftelsekod per sms med vilken inloggningen eller betalningsuppdraget godkänns.
 
Kontrollera alltid att de tilläggsbekräftelseuppgifter du fått är korrekta innan du med koden godkänner inloggningen, betalningen eller betalningarna i din nätbank. Ifall uppgifterna i textmeddelandet avviker från uppgifterna i ditt ursprungliga uppdrag, ska du inte godkänna uppdraget i nätbanken. Tilläggsbekräftelsen tas automatiskt i bruk för Aktias kunder under 2019.
 

Så här fungerar tilläggsbekräftelsen

Tilläggsbekräftelse per sms
 

Frågor och svar
 

Varför måste jag se till att mitt telefonnummer är uppdaterat?

Utan ett uppdaterat telefonnummer kan du bland annat inte logga in i Nätbanken, göra betalningar i Nätbanken eller online. Utöver detta kan du inte ta i bruk Mobilbanken. Vi behöver telefonnumret för att skicka en engångskod per SMS, för ytterligare bekräftelse, till det telefonnummer vi har registrerat hos oss.

Hur kan jag uppdatera mitt telefonnummer?

Du kan uppdatera ditt telefonnummer genom att skicka ett meddelande till oss via Mobilbanken eller nätbanken.

Kan jag uppdatera mitt utländska telefonnummer?

Ja. Du kan uppdatera ditt telefonnummer genom att skicka ett meddelande till oss via Mobilbanken eller nätbanken.

I vilka tjänster kommer jag att behöva mata in en engångskod skickat per SMS?

Vi ber dig om en tilläggsbekräftelse med engångskoden som skickas till dig per SMS alltid i följande tjänster:

  • Ibruktagningen av Mobilbanken
  • Ibruktagningen av Aktia Wallet
  • Vid kontoköp som görs på nätet

Vi ber dig om tilläggsbekräftelse tidvis i följande tjänster:

  • Inloggning i Nätbanken
  • Bekräftelse av betalningar via Nätbanken
  • Sök av kontoutdrag, konto- och korthändelser
  • Vid kortköp som görs på nätet

Kan jag minska på antalet tilläggsbekräftelser på något sätt?

Det kan du! Vi rekommenderar att ta i bruk våra mobiltjänster.

  • Med Mobilbanken kan du logga in och bekräfta betalningar med din PIN-kod eller ditt fingeravtryck. Observera att Face ID inte ännu stöds vid bekräftelse av betalningar.
  • Med Aktia Wallet kan du bekräfta kortköp som gjorts på nätet med din PIN-kod eller ditt fingeravtryck. Ta Wallet Verifikation i bruk i appens sidomeny.

Utöver våra mobiltjänster kan du definiera betrodda mottagare av betalningar i Nätbanken. Denna funktionalitet är särskilt behändig om du gör betalningar ofta till samma mottagare (till exempel betalning av hyra eller barnens veckopeng).

Jag fick inte ett SMS fastän tjänsten informerade att jag ska fylla i engångskoden som skickats per SMS. Vad ska jag göra?

Kontrollera först att ditt telefonnummer är uppdaterat och korrekt. Du ser ditt registrerade telefonnummer då du ska bekräfta, direkt efter att du matat in dina nätbankskoder. Du kan uppdatera ditt telefonnummer genom att skicka ett meddelande till oss via Mobilbanken eller nätbanken.

Utskicket av SMS kan ha en fördröjning ifall ditt telefonnummer är korrekt. Vi rekommenderar att försöka några gånger på nytt. Om du inte får SMS trots nya försök, rekommenderar vi att du väntar ungefär en halvtimme och försöker igen. Om det inte fungerar med att prova på nytt rekommenderar vi att vänta ungefär en halvtimme och försöka igen.

Jag får inte engångskoden jag fått per SMS att fungera. Vad ska jag göra?

Kontrollera först att engångskoden du fått per SMS stämmer överens med koden du matat in. Det finns två typer av bekräftelsekoden, antingen fem siffror eller en bokstav, sträck och sex siffror (då du matar in endast siffrorna).

Vi rekommenderar att beställa en ny kod och försöka igen, ifall den första koden du fyllt i stämmer överens med koden du fått per SMS och ändå får ett fel. Du får en ny kod med att gå pånytt till exempel och bekräfta dina obekräftade betalningar i Nätbanken.