Tilläggsbekräftelse per sms

Aktia tar i bruk en tilläggsbekräftelsekod som skickas per sms vid inloggning till nätbanken samt för en del betalningar som gjorts i nätbanken. Avsikten med tilläggsbekräftelsen är att minska missbruk av bankkoderna och nätbrottslighet.

 
Vid inloggning till nätbanken samt vid betalningsuppdrag som ursprungligen gjorts i nätbanken, kan banken skicka uppgifter för kontroll till det mobilnummer du angett. Vi skickar dig då en tilläggsbekräftelsekod per sms med vilken inloggningen eller betalningsuppdraget godkänns. Kontrollera alltid att de tilläggsbekräftelseuppgifter du fått är korrekta innan du med koden godkänner inloggningen, betalningen eller betalningarna i din nätbank. Ifall uppgifterna i textmeddelandet avviker från uppgifterna i ditt ursprungliga uppdrag, ska du inte godkänna uppdraget i nätbanken. Tilläggsbekräftelsen tas automatiskt i bruk för Aktias kunder under 2019.
 
 

Frågor och svar


Varför skall jag uppdatera mitt mobilnummer i Nätbanken?

Det är viktigt att du uppdaterar ditt mobilnummer i Nätbanken. För inloggning i nätbanken och eventuell tilläggsbekräftelse av nätbanksbetalning bör banken ha kännedom om det mobilnummer du använder. Utan rätt mobilnummer kan du nödvändigtvis inte logga in i nätbanken, utföra betalningar som görs via nätbanken eller andra nätbetalningar.

Kontrollera och uppdatera vid behov ditt telefonnummer i nätbanken under Egna uppgifter och inställningar, Mobilnummer.
 

Hur uppdaterar jag mitt mobilnummer i Nätbanken?

Du kan kontrollera och uppdatera ditt telefonnummer i nätbanken under Egna uppgifter och inställningar, Mobilnummer.
 

Jag har ett utländskt mobilnummer, kan jag uppdatera det i Nätbanken?

Du kan även uppdatera ett utländskt mobilnummer i Nätbanken under Egna uppgifter och inställningar, Mobilnummer.
 

Jag uppdaterade mitt mobilnummer i Nätbanken, men numret har inte ännu upp uppdateras i mina egna uppgifter. Vad skall jag göra?

Den uppdaterade nummers syns inte alltid direkt i dina egna uppgifter i Nätbanken. Vi uppdaterar numren flera gånger per dag.
 

Jag skall utföra en betalning, men mitt mobiltelefonnummer är fel. Vad skall jag göra?

Du kan uppdatera ditt mobiltelefonnummer i Nätbanken innan du bekräftar betalningen. Följ instruktionerna i Nätbanken.