Tilläggsbekräftelse av nätbanksbetalning med sms

För vissa betalningar som gjorts i nätbanken tar Aktia i bruk en tilläggsbekräftelsekod som skickas med sms. Avsikten med tilläggsbekräftelsen är att minska missbruk av bankkoderna och nätbrottslighet.

 
Vi kan skicka uppgifter för ett betalningsuppdrag som ursprungligen gjorts i nätbanken till det mobilnummer du angett för kontroll. Vi skickar dig då en tilläggsbekräftelsekod med sms med vilken betalningsuppdraget godkänns. Kontrollera alltid att de tilläggsbekräftelseuppgifter du fått är korrekta innan du med koden godkänner betalningen eller betalningarna i din nätbank. Ifall uppgifterna i textmeddelandet avviker från uppgifterna i ditt ursprungliga uppdrag, godkänn inte uppdraget i nätbanken. Aktia står alltid som undertecknare för tilläggsbekräftelsen du får med sms från Aktia. Tilläggsbekräftelsen tas automatiskt i bruk för Aktias kunder under 2019.
 

Uppdatera ditt mobilnummer

För en eventuell tilläggsbekräftelse bör banken ha kännedom om det mobilnummer du använder. Utan ett fungerande mobilnummer kan betalningar som görs via nätbanken nödvändigtvis inte utföras.
 
Du kan kontrollera och uppdatera ditt telefonnummer i nätbanken under Egna uppgifter och inställningar, Mobilnummer.