Kundservice

Hur kan vi stå till tjänst? I menyn nedan hittar du alla telefonnummer du behöver samt kundservicens öppettider.

Det är rusning i vår kundservice främst måndag och tisdag förmiddagar samt i medlet och i slutet av månaden. Om ditt ärende inte är brådskande, kan du lämna oss ett ringbud och vi är i kontakt med dig senast följande vardag.

För att garantera din trygghet och banksekretess ber vi dig alltid identifiera dig med dina nätbankskoder när du sköter dina bankärenden, då kan vi också betjäna dig i flera ärenden.

Kundservice tfn 010 247 010 (vard. kl. 8-20)

Ärenden

Valinta 1 - Betalkort
Valinta 2 - Nätbanksärenden
Valinta 3 – Övriga bankärenden
Valinta 4 – Tidsbokning eller ringbud

Kundservice och tidsboknings till kontoret (vard. 8-20) 010 247 010
Nätbankens spärrtjänst 24 h 020 333
Spärrtjänst för kort 24 h 0800 0 2477

Ring oss

Företagskundservice

Företagskundservice och användarstöd av nätbanken för företag (vard. 8-18) 010 247 6700
Nätbankens spärrtjänst 24 h 020 333
Spärrtjänst för kort 24 h 0800 0 2477

Försäkringsservice

Genom att ringa till försäkringsservice kan du göra ändringar i dina försäkringar samt lägga till en tilläggsförsäkring i din hemförsäkring. Om du vill säga upp en försäkring, bör uppsägningen göras skriftligen t.ex. via nätbankens meddelandefunktion.

Försäkringsservice, privatkunder (vard. 8-18) 010 247 7099
Skadeanmälan, privatkunder (vard. 8.30-16.30) 010 550 2071
Försäkringsservice, företagskunder (vard. 8.30-16.30) 010 550 2004
Nödtjänstnummer i skadeärenden 24 h 010 550 2072

Juridiska tjänster

Aktia erbjuder sina kunder juridiska tjänster och rådgivning i privatpersoners rättsliga frågor. Aktias jurister handlägger bland annat följande uppdrag:

  • bouppteckningar
  • arvskiften
  • avvittringar
  • testamenten
  • äktenskapsförord
  • gåvobrev och köpebrev för överlåtelse av fastigheter, bostadsaktier och annan lös egendom
  • övriga fastighetsärenden, t.ex. lagfarter, inteckningar och besittningsrättsavtal
  • skatteplanering

Reservera en tid av din egen banktjänsteman eller kontakta vår närmaste juridiska enhet.

Helsingfors, Aktia Private Banking 010 247 6313
Vasa, Aktia Private Banking 010 247 5180

Avvikande öppettider

Kontrollera kundservicens avvikande öppettider här.