Låneräknare

Med låneräknaren kan du räkna ut ett lämpligt lånebelopp genom att byta lånetid eller månadsrat.

Observera att låneräknaren är riktgivande. Räknaren beaktar inte övriga kostnader i anslutning till lånet, såsom t.ex. expeditionsavgift, skötselkostnader eller kostnader för låneskydd.

Lånets ränte- och övriga villkor framgår av låneofferten som ges på basis av din ansökan.

Lånår%LånekalkylTöm

Anvisningar till Låneräknaren

Månadsrat

Här kan du skriva det belopp som du bedömer att du kan använda för låneskötsel månatligen. Alternativt kan du räkna ut månadsraten utgående från lånebeloppet, lånetiden och ränteprocenten.

Lånetid

Här kan du skriva antalet år du planerat som återbetalningstid.

Ränta

Genom att byta ränteprocent kan du testa hur mycket förändringar i räntenivån inverkar t.ex. på lånets månadsrat. Ränteprocenten är lånets årliga totalränta. I lån med rörlig ränta utgörs totalräntan av referensräntan som valts för lånet och marginalen.