Räkna, ansök och köp

På den här sidan hittar du länkar till de flesta räknare, ansökningar och anmälningar samt tjänster som går att köpa på Aktias nätsidor eller med Aktias nätbankskoder. Genom att klicka på länken kommer du vidare till funktionen.

Om du har försäkringar i Aktia men inte Aktias nätbankskoder kan du logga in med din egen banks nätbankskoder. Läs mera om hur nätbanken betjänar försäkringskunder.