Nätbanken för företag

Vilka ärenden kan jag sköta i nätbanken för företag?

I nätbanken för företag kan du sköta följande ärenden:

  • betala räkningar i Finland och även till utlandet
  • följa med kontotransaktioner
  • ta emot elektroniska kontoutdrag
  • kontrollera låneuppgifter
  • skicka meddelanden till banken så att du är identifierad
  • placera inom ramen för företagets bransch
  • företagets försäkringar.

Nätbanken har låst sig. Vad ska jag göra?

Kundservice öppnar låsta nätbanker senast kl. 12 nästa bankdag. Om nätbanken av någon orsak ändå inte öppnas ta kontakt med vår Företagskundservice, tfn 010 247 6700 (kl. 8–18).

Hur spärrar jag mina nätbankskoder om de har förkommit?

Genom att ringa antingen spärrtjänsten (spärrtjänst för nätbanken 24 h, tfn +358 20 333) eller Företagskundservice (tfn 010 247 6700 kl. 8–18).

Vad ska jag göra om någon ber om nätbankskoden eller säkerhetstalen i ett suspekt sammanhang eller om jag annars tror att informationssäkerheten har äventyrats?

 

Aktia frågar aldrig efter konto- och kortnummer eller nätbankskoder och säkerhetstal per e-post. Aktias nätbank ber alltid om bara ett säkerhetstal åt gången.

Följ noga med webbläsarens adressbalk och adressen där. Säkerställ att adressen är till Aktias nätbank innan du matar in din kod och ditt lösenord. I de nyare webbläsarna blir bakgrundsfärgen i adressfältet grön i Aktias nätbank.

Om du får nätfiskemeddelanden eller misstänker att du gett din nätbankskod till tredje part meddela vår kundservice om den eventuella bluffen på tfn 010 247 010 eller e-post aktia@aktia.fi.

Mera tips om säker skötsel av bank- och penningärenden finns här.