Reseförsäkring ingår i kreditkortet

Aktia Platinum Credit/Debit och Aktia World Elite Credit  

Aktia Platinum Credit/Debit- och Aktia World Elite Credit-korten har en reseförsäkring som gäller även på resor som du inte har betalat med kortet.

Försäkrade är förutom du själv också medresande maka/make eller sambo samt barn under 20 år barn som bor i samma hushåll med dig. Försäkringen gäller inte när din maka/make, sambo eller dina barn reser utan dig.

Försäkringen gäller på fritidsresor i Finland och utomlands högst 90 dagar från att resan började.

Försäkringen upphör då den försäkrade fyller 91 år.

Vid sjukdoms- och olycksfall

  • I lindriga fall kan du söka dig till en läkarstation enligt eget val. Betala kostnaderna först själv och ansök senare om ersättning per telefon +358 9 424 51758.
  • Du kan göra en ansökan om ersättning även via nätet. Genom att klicka här, kommer du till ersättningsansökan. Ersättningsansökan kan göras på finska eller engelska. Om du behöver svensk service kan du kontakta: clp.fi.travelinsurance@partners.axa
  • I nödfall betjänas du dygnet runt av Falck nödtjänst på telefon +358 9 424 51758. Du kan alltid ringa Falck nödtjänst för att be om råd om du inte vet hur du ska göra vid sjukdomsfall eller olycka. Vi rekommenderar att du sparar telefonnumret redan nu i din telefon för ett eventuellt nödfall i framtiden.

Bekanta dig med villkoren för reseförsäkringen och reseförsäkringsintyget.

Reseförsäkringen i Aktia Platinum Credit/Debit- och Aktia World Elite Credit-korten beviljas av AXA, för vilken Aktia Bank Abp fungerar som ombud.

 

Aktia Gold Credit/Debit, Aktia Gold Credit och Aktia Digital Gold Credit

När du betalar alla kostnader i anslutning till semestern (resor och inkvartering) med ditt Aktia Gold Credit/Debit-, Aktia Gold Credit- eller Aktia Digital Gold Credit-kort får du en rese- och resgodsförsäkring.

Reseförsäkringen omfattar utöver dig som är kortinnehavare också medresande barn under 20 år som bor i samma hushåll med dig. Också din maka/make eller sambo som bor på samma adress är försäkrad om hen har ett giltigt Aktia Gold Credit/Debit, Aktia Gold Credit eller Aktia Digital Gold Credit-kort som har en reseförsäkring beviljad av AXA.

Reseförsäkringen gäller på fritidsresor i Finland och utomlands när resan i sin helhet betalats med Aktias betalkort och högst 45 dagar från att resan började.

Försäkringen upphör då kortinnehavaren fyller 91 år.

Vid sjukdoms- och olycksfall

  • I rutinmässiga mindre och icke-allvariga fall kan du söka dig till en läkarstation enligt eget val. Betala kostnaderna först själv och ansök senare om ersättning per telefon +358 9 424 51903.
  • Du kan göra en ansökan om ersättning även via nätet. Genom att klicka här, kommer du till ersättningsansökan. Ersättningsansökan kan göras på finska eller engelska. Om du behöver svensk service kan du kontakta: clp.fi.travelinsurance@partners.axa
  • I nödfall betjänas du dygnet runt av Falck nödtjänst på telefon +358 9 424 51903. Du kan alltid ringa Falck nödtjänst för att be om råd om du inte vet hur du ska göra vid sjukdomsfall eller olycka. Vi rekommenderar att du sparar telefonnumret redan nu i din telefon för ett eventuellt nödfall i framtiden.
 

Bekanta dig med reseförsäkringsvillkoren samt försäkringens omfattning innan resan börjar. Försäkringen i Aktia Gold Credit/Debit-, Aktia Gold Credit- och Aktia Digital Gold Credit-kortet beviljas av AXA.