Betalkort med bildmotiv

Du har möjlighet att för ditt Aktia Gold Credit/Debit eller Aktia Debit- betalkort välja en egen personlig bild. Om du har haft en personlig bild eller galleribild på ditt tidigare Aktia Visa-kort och i samband med kortbytet fick ett nytt Aktia Mastercard-kort med Aktias standardmotiv har du nu möjlighet att avgiftsfritt ladda upp en personlig bild till ditt kort i din nätbank. Logga in i nätbanken och förflytta dig till "Kort" - mellanfliken. I den vänstra balken trycker du på "Korttjänster" och väljer sedan "Byte av kortets bildmotiv". Kampanjen är i kraft 19.6-31.7.2018. Observera att det debiteras en serviceavgift på 12€ enligt prislistan för kort med bild i samband med kortets årsförnyelse vart tredje år. Du får bilden avgiftsfritt bara denna första gång.

Aktia förnyar sitt bildgalleri för kort. På hösten kommer vi att öppna bildgalleriet och då kommer du att under en kampanjperiod kunna välja en galleribild till ditt kort utan avgift ifall du inte nu väljer att ladda upp en personlig bild utan avgift. Detta gäller enbart om du på ditt tidigare Aktia Visa-kort hade en personlig bild eller galleribild. Annars debiteras 12€ serviceavgift för detta enligt prislistan.

 

Anvisningar för att ladda upp en personlig bild på betalkortet

Ditt foto ska vara av JPEG-, GIF-, TIFF- eller PNG-format och filstorleken får inte överskrida 10 MB. Resolutionen ska vara minst 1024 x 640 pixel för att bilden ska kunna skrivas ut på ett kort.
 
Du kan flytta bilden genom att gripa tag i den med musen. Med hjälp av knapparna intill bilden kan du formge bilden (anvisningarna ser du när du klickar på ?). Bilden ska täcka hela den vita ytan på kortet.
 
Bilden ska vara av tillräckligt bra kvalitet och den får inte kränka upphovsrätten. Vi tillverkar inte kort med rasistiska, pornografiska eller annars stötande bildmaterial. Aktia kan vägra tillverka kort av bl.a. följande orsaker (förteckningen är inte komplett):
 
  • Bilder och text som, ifall de publiceras, kunde uppfylla kriterierna för brott som ingår i strafflagen
  • Bilder som innehåller opassande motiv, dvs. bilder som är olagliga, skadliga, hotande, störande, nedsättande, omoraliska, grova, kränkande av en annan persons integritet, frånstötande eller oanständiga
  • Bilder och figurer som innehåller nationella, samhälleliga eller liknande symboler
  • Bilder, figurer och text som inte motsvarar Mastercard-produkternas krav
  • Bilder, figurer eller text som kränker beviljat eller sökt patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan ensamrätt eller en persons rätt till sitt eget namn och bild eller en persons integritet
  • Bildmotivet bör även passa Mastercards värderingar. Varumärken, företags eller föreningar logotyper får inte användas utan separat avtal.

Specialvillkor för Aktia kort med bild