Anvisningar för att ladda upp en personlig bild på betalkortet

Bilden ska vara av tillräckligt bra kvalitet och den får inte kränka upphovsrätten. Om du har två kort av samma korttyp, kan du endast till ena kortet ladda upp en bild. Vi tillverkar inte kort med rasistiska, pornografiska eller annars stötande bildmaterial. Aktia kan vägra tillverka kort av bl.a. följande orsaker (förteckningen är inte komplett):

  • Bilder och text som, ifall de publiceras, kunde uppfylla kriterierna för brott som ingår i strafflagen
  • Varumärken, företags eller föreningars logotyper får inte användas utan separat avtal.
  • Bilder som innehåller opassande motiv, dvs. bilder som är olagliga, skadliga, hotande, störande, nedsättande, omoraliska, grova, kränkande av en annan persons integritet, frånstötande eller oanständiga
  • Bilder och figurer som innehåller nationella, samhälleliga eller liknande symboler
  • Bilder, figurer och text som inte motsvarar Mastercard-produkternas krav
  • Bilder som har ljus eller vit bakgrund
  • Bilder med enbart en färg som motiv
  • Bilder nerladdade från Internet som inte är en bild som du själv tagit eller själv designat
  • Bilder, figurer eller text som kränker beviljat eller sökt patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan ensamrätt eller en persons rätt till sitt eget namn och bild eller en persons integritet
  • Bildmotivet bör även passa Mastercards värderingar.

 

Ditt foto ska vara av JPEG-, GIF-, TIFF- eller PNG-format och filstorleken får inte överskrida 10 MB. Resolutionen ska vara minst 1024 x 640 pixel för att bilden ska kunna skrivas ut på ett kort.

Specialvillkor för Aktia kort med bild