Frågor och svar - Kort

Vad ska jag göra om jag har glömt min PIN-kod?

Du kan kontrollera din PIN-kod eller beställa en ny PIN-kod hem per post via nätbanken. För att kontrollera din nuvarande PIN-kod i nätbanken, välj "Kort", "Korttjänster" och "Visa PIN-koden". För att beställa hem den nuvarande PIN-koden per post välj "Kort", klicka på rätt kortprodukt och välj "Kortets uppgifter", klicka sedan "Beställ en ny PIN-kod". För dessa tjänster debiteras en summa enligt den giltiga prislistan.

Vad betyder CVV?

CVV-koden är ett tresiffrigt tal som står på baksidan av kreditkortet. Du behöver säkerhetskoden när du betalar uppköp på webben med ditt kort.

Vilket är kreditkortets nummer?

Kreditkortets nummer är en 16-siffrig nummerserie på framsidan av kortet.

Var ser jag numret till kortets Debit-sida?

Debitkortets nummer är en 16-siffrig nummerserie på baksidan av betalkortet. På samma ställe finns också CVV-koden för debitegenskapen, som du behöver om du betalar uppköp på webben med debitegenskapen.

Hur debiteras inköp med debitegenskapen?

Transaktioner gjorda med debitegenskapen debiteras det bankkonto som kortet är kopplat till.

Hur debiteras inköp med kreditegenskapen?

Transaktioner gjorda med kreditegenskapen registreras på faktura. Fakturan skickas en gång i månaden. Du får inga extra kostnader för att du använder kreditegenskapen om du betalar hela fakturabeloppet före förfallodagen. Om faktureringsperiodens kreditkortsköp är under 5€ skapas ingen faktura. Du får nästa faktura då kreditköpen överstiger 5€. Med Aktia Wallet-applikationen kan du följa med kreditkortets saldo och korthändelser.

Hur kan jag ändra uttags- och köpgränserna för mitt kort?

Uttags- och köpgränsen gäller per dygn. Du kan kontrollera köp- och uttagsgränsen via Aktia Wallet-applikationen eller genom att ringa vår kundservice. I nät-banken kan du endast kontrollera uttagsgränsen. Vi rekommenderar att du ställer in uttags- och köpgränserna så att de motsvarar dina behov.

Hur kan jag höja kreditgränsen?

Lättast ansöker du om förhöjning av kreditgränsen på ditt betalkort via nätbanken eller genom att kontakta vår kundservice tfn 010 247 010.

Hur beställer jag ett nytt kort?

Du kan enkelt ansöka om ett nytt kort i nätbanken. Du kan också göra en ansökan via vår kundservice tfn 010 247 010 när du har identifierat dig med dina nätbankskoder. Se prislistan.

När får jag ett nytt kort när det gamla kortets giltighetstid tar slut?

Du får automatiskt ett nytt kort i mitten av den månad under vilken det gamla kortets giltighetstid tar slut. Kortets giltighetstid finns på framsidan av kortet (mm/åå).

Vad betyder betalningsfri månad?

Du behöver inte betala fakturan om du har en amorteringsfri månad. Räntor och avgifter överförs till nästa månads räkning, och krediten amorteras normalt därefter. Du kan betala en normal månadsrat, trots att du har meddelat att du har en amorteringsfri månad.

Du kan välja vilka månader som helst som amorteringsfria, dock inte två efter varandra följande månader eller den pågående faktureringsmånaden.

Hur tar jag i bruk betalningsfri månad?

Du kan ansöka om betalningsfria månader via nätbanken eller genom att ringa vår kundservice tfn 010 247 010.

Vad ska jag göra om mitt kort kommer bort eller blir stulet?

Om du har tappat ditt kort eller det har blivit stulet ska du genast spärra kortet antingen i realtid i Aktia Wallet-applikationen eller ringa Spärrtjänsten för kort, 24 h, tfn 0800 0 2477, från utlandet +358 800 0 2477. Obs! Via Wallet-applikationen kan du endast lägga in en tillfällig spärr och du ska spärra kortet slutligt genom att ringa spärrtjänsten. Den tillfälliga spärren kan du använda om du har förlagt kortet t.ex. hemma hos dig och tror att du kommer att hitta det. Vi rekommenderar att du sparar spärrtjänstens telefonnummer i din telefon så att du hittar det lätt vid behov.

Var kan jag lyfta kontanter?

Du kan lyfta högst 200 euro i kontanter samtidigt som du betalar dina inköp med kortets debitegenskap i en K-mataffär. Du kan också göra kontantuttag i R-kiosken, där du i samband med inköp kan lyfta högst 50 euro (om växelkassan tillåter det).

Kostar det att ta ut pengar i automat?

Du kan göra tre kontantuttag/kalendermånad i Otto- eller Nosto-automater utan separat avgift.

För kontantuttag utomlands eller med kreditkort debiteras en serviceavgift enligt prislistan.

Loungen godkänner inte mitt betalkort för lounge-besöket. Vad ska jag göra?

LoungeKey-kortläsarna ska identifiera alla kort som går under LoungeKey-programmet då kunden informerar personalen om att kortet hör till LoungeKey-programmet. Om ditt kreditkonto inte har tillräckligt saldo för ett LoungeKey-besök, lyckas loungebesöket inte med ditt Aktia-betalkort. Detta beror på att betalterminalen i loungen alltid kollar saldot på kreditkontot och gör en täckningsreservering på ditt kort till och med i samband med avgiftsfria LoungeKey-besök. Om du använder ett avgiftsfritt LoungeKey-besök försvinner täckningsreserveringen från ditt kort efter besöket. Om du har andra problem med kortet, ska du kontakta Aktia.

Kan någon annan använda mitt kort för att besöka lounger?

Nej, endast den personen vars namn är tryckt på kortet kan besöka loungen. Loungepersonalen kontrollerar namnet på kortet mot kundens pass och boardingkort.

Jag har inte med mitt betalkort på resan/mitt kort har blivit stulet. Kan jag ändå besöka lounger under min resa?

Tyvärr kan loungen inte identifiera dig som LoungeKey-kund utan ditt betalkort som fungerar som identifikation i loungerna.

Jag har blivit obefogat debiterad för ett loungebesök. Vad skall jag göra?

Kontakta Aktia så att ärendet kan utredas.

Kan jag ta med mina barn till loungen kostnadsfritt?

Många lounger har skild prislista för barn i olika åldrar, men för att vara säker på vad som gäller för just den loungen du skall besöka, kan du söka upp loungen på www.loungekey.com/aktia eller via LoungeKey-mobilapplikationen och kontrollera den specifika loungens regler.

Hur många gäster kan jag ta med mig till en lounge?

Detta varierar från lounge till lounge. Vänligen kontrollera den specifika loungens regler på www.loungekey.com/aktia eller via Loungekey- mobilapplikationen.

Min partner och jag har båda betalkort som berättigar till LoungeKey. Måste vi båda visa upp våra kort när vi besöker en lounge?

Ja, för att undvika att extra kostnader debiteras skall båda två visa upp sina egna betalkort som fungerar som identifikation i loungen.