Kort

Här hittar du vanliga frågor och svar om Aktias Visa-kort. Klicka på en fråga i listan nedan.

Hur beställer jag ett Visa-kort?

Du kan ansöka om ett Visa-kort direkt på nätet, genom att besöka ditt närmaste Aktiakontor eller genom att ringa Aktias kundservice.

Hur debiteras Visa Debit-transaktionerna?

Debit-korttransaktionerna debiteras bankkontot.

Hur debiteras Visa Credit-transaktionerna?

Transaktioner som gjorts med Visa Credit registreras på Visa-räkningen. Räkningen kommer en gång i månaden.

Betala på nätet med Visa Credit-/Debit-kortet

Med Visa Credit/Debit handlar du på nätet också direkt från ditt bankkonto. Kombinationskortet gör det möjligt för dig att välja själv om du vill betala med credit- eller debit-egenskapen. Credit-kortnumret är präglat på kortets framsida, och debit-numret är tryckt på kortets baksida.

Hur höjer jag kreditgränsen?

Du kan ändra kreditgränsen för ditt Visa-kort enligt dina behov och din livssituation enkelt via nätbanken, via Aktias kundtjänst, tfn 010 247 010*, vardagar kl. 8–20 eller på närmaste Aktiakontor. Ändring av kreditgräns 10 €.

Köp- och uttagsgräns

Köp- och uttagsgränsen är dygnsspecifik. Du kan kontrollera och bestämma kortets köp- och uttagsgräns i nätbanken, på kontoret eller genom att ringa till vår kundservice tfn 010 247 010. Vi rekommenderar att köp- och uttagsgränserna motsvarar din dagliga kortanvändning.

Vad betyder betalningsfri månad?

Du kan välja två betalningsfria månader under ett kalenderår. De kan dock inte vara två på varandra följande månader, t.ex. december och januari. Räntan på krediten och kontoskötselavgiften debiteras normalt under den betalningsfria månaden, men de syns först på följande Visa-räkning.

Hur tar jag i bruk betalningsfria månader?

Ansök om betalningsfria månader via nätbanken, på ditt närmaste Aktiakontor eller genom att ringa vår kundservice tfn 010 247 010.

Hur ändrar jag förfallodagen för min Visa-räkning?

Du kan välja den sista dagen eller den 15:e i månaden som förfallodag för din Visa-räkning. Ändra förfallodagen via nätbanken, på närmaste Aktiakontor eller genom att ringa vår kundservice tfn 010 247 010.

Om mitt kort försvinner?

Meddela genast om ditt kort försvinner eller blir stulet. Spärra kortet genom att ringa

Visa-kort samt Visa Debit- och Visa Electron-kort, spärrtjänts 24h
tfn 0800 0 2477, från utlandet +358 800 0 2477

Tips!
Spara numren i din mobiltelefons minne.

Jag har glömt min PIN-kod, hur beställer jag en ny?

Du kan beställa en ny PIN-kod via nätbanken, på närmaste Aktiakontor eller genom att ringa Aktia kundservice tfn 010 247 010.

När får jag ett nytt kort efter att det gamla går ut?

Du får automatiskt ditt nya kort under den månaden ditt kort går ut. Kortets giltighetstid hittar du på kortets framsida (mån/år).

Hur beställer jag ett nytt kort om mitt gamla kort har gått sönder?

Ifall ditt Visa-kort gått sönder kan du beställa ett nytt kort via nätbanken, genom att besöka närmaste Aktiakontor eller genom att ringa Aktia kundservice tfn 010 247 010.

Hur beställer jag ett parallellkort till mitt kort?

Du kan ansöka om ett parallellkort till ditt kort på närmaste Aktiakontor. Både innehavaren av huvudkortet och innehavaren av parallellkortet måste vara med när du ansöker om kortet.

Vilka är Aktias kundbetjänings öppettider?

Aktias kundbetjäning har öppet måndag-fredag 8.00-20.00.

Vad är telefonnumret till kundbetjäningen?

Telefonnumret till Aktias kundbetjäning är 010 247 010.