Kreditegenskap

Kreditegenskapen i ditt Visa eller MasterCard-kort gör din vardag mer flexibel och du har möjlighet att ta hand om överraskande utgifter och också större anskaffningar när du behöver det.  Med kreditegenskapen delar du lätt upp korträkningen i flera rater: du kan betala bara minimibeloppet som finns uträknat på din korträkning eller vilken summa som helst mellan minimibeloppet och räkningens totalbelopp.  Kreditegenskapen kostar bara om du använder den.

Ränta och kontoskötselavgift

För den kredit som används debiteras kontoskötselavgift och ränta enligt kreditbeloppet.

Kreditmarginal 5 % (Visa Platinum) *

  • Ränta på kredit som är i användning är 3 mån. euribor (1.12.2015, -0,12 %) + 5 %.
  • Den effektiva årliga räntan för en kredit på 1 500 euro uppgår till 11,16 % *
  • Kontoskötselsavgiften är 3,90 euro/räkning.
  • Totala kostnaden för krediten 1587,72 euro.

Kreditmarginal 8,5 % (Övriga kortprodukter med kreditegenskap) **

  • Ränta på kredit som är i användning är 3 mån. euribor (1.12.2015, -0,12%) + 8,50 %.
  • Den effektiva årliga räntan för en kredit på 1 500 euro uppgår till 15,01 % *
  • Kontoskötselsavgiften är 3,90 euro/räkning.
  • Totala kostnaden för krediten 1616,76 euro.

Mer flexibilitet?

Om du vill ändra på kreditgränsen på ditt Visa eller MasterCard -kort kan du göra det via nätbanken eller på närmaste Aktiakontor.

*Den effektiva räntan för Visa eller MasterCard-kortets kreditegenskap och det totala beloppet som ska betalas räknas med antagandet att krediten är 1 500 euro, kredittiden är ett år och krediten används i sin helhet, räntan samt avgifter och provisioner förblir oförändrade under kreditens hela löptid och krediten betalas tillbaka i 12 lika stora delbetalningar med en månads mellanrum. När Visa eller MasterCard -kortets kreditegenskap används är räntan 3 mån. euribor + 5,0 %, kontoskötselavgift 3,90 euro/räkning. Den effektiva räntan är 11,16 % (räknad 1.12.2015, 3 mån. euribor -0,116 %) och det totala beloppet som ska betalas är då 1 587,72 euro.

**Den effektiva räntan för Visa eller MasterCard -kortets kreditegenskap och det totala beloppet som ska betalas räknas med antagandet att krediten är 1 500 euro, kredittiden är ett år och krediten används i sin helhet, räntan samt avgifter och provisioner förblir oförändrade under kreditens hela löptid och krediten betalas tillbaka i 12 lika stora delbetalningar med en månads mellanrum. När Visa eller MasterCard -kortets kreditegenskap används är räntan 3 mån. euribor + 8,5 % och kontoskötselavgiften 3,90 euro/räkning. Den effektiva räntan är 15,01 % (räknad 1.12.2015, 3 mån. euribor -0,12 %) och det totala beloppet som ska betalas är 1 616,76 euro med ovan angivna antaganden.