Kreditegenskap

Kreditegenskapen på ditt Mastercard-kort gör din vardag mer flexibel och ger dig möjlighet att sköta överraskande utgifter och göra också större anskaffningar när du behöver det. Med kreditegenskapen delar du lätt upp korträkningen i flera rater: du kan betala bara minimibeloppet som finns uträknat på din korträkning eller vilken summa som helst mellan minimibeloppet och räkningens totalbelopp. Kreditegenskapen kostar bara om du använder den.

Ränta och kontoskötselavgift

För den kredit som används debiteras kontoskötselavgift och ränta enligt kreditbeloppet.

 

Kreditmarginal 8,5 % (Aktia Platinum Credit/Debit, Aktia Credit/Debit, Aktia Credit, Aktia Digital Credit och World Elite Credit) **

  • Ränta på kredit som är i användning är 3 mån. euribor (09/2020 -0,478%) + 8,50 %.
  • Den effektiva räntan för en kredit på 1 500 euro uppgår till 14,48 %.
  • Kontoskötselsavgiften är 3,90 euro/räkning.
  • Totala kostnaden för krediten 1 612,77 euro.

Effektiv årsränta

Kundnivå / korttyp Aktia Credit Aktia Platinum
Ingen rabatt 21,02 % 40,20 %
Preferenskund 17,72 % 17,64 %
Premium Banking 16,58 % 16,58 %
Unga 14,48 % 40,20 %
Seniorkunder 17,72 % 40,20 %

 

Mer flexibilitet?

Om du vill ändra på kreditgränsen på ditt kreditkort kan du göra det via nätbanken eller genom att ringa Aktia Kundservice, 010 247 010, vardagar kl. 8-20.

**Den effektiva räntan för kortets kreditegenskap och det totala beloppet som ska betalas räknas med antagandet att krediten är 1 500 euro, kredittiden är ett år och krediten används i sin helhet, räntan samt avgifter och provisioner förblir oförändrade under kreditens hela löptid och krediten betalas tillbaka i 12 lika stora delbetalningar med en månads mellanrum. När kortets kreditegenskap används är räntan 3 mån. euribor + 8,5 % och kontoskötselavgiften 3,90 euro/räkning. Den effektiva räntan är 14,48 % (räknad 09/2020, 3 mån. euribor -0,478 %) och det totala beloppet som ska betalas är 1 612,77 euro med ovan angivna antaganden.