Kortbetalning på nätet

Kort är ett tryggt betalningssätt i alla nätbetalningar så länge du är lika omsorgsfull som i dina övriga penningärenden.

Bank- och kreditkortets nummer och CVC-säkerhetskod

När du betalar inköp på nätet med Credit/Debit-kortet kan du välja om du vill betala med Credit dvs. kreditegenskapen eller med Debit dvs. bankkortsegenskapen. Nedan ser du vilka siffror som hänför sig till respektive egenskap. Om du vill använda kreditegenskapen (du får krediträkning på inköpen) använder du kreditkortets nummer och när du vill använda debitegenskapen (betalningen debiteras ditt bankkonto) använder du debitkortets nummer.

Säkerhetskoden (CVC-kod) är ett tresiffrigt tal som står på baksidan av kreditkortet. När du skriver det 16 siffror långa kortnumret som står på framsidan av kortet och den tresiffriga säkerhetskoden (CVC-koden) som står bredvid din underskrift på baksidan av kortet betalar du med Credit dvs. kreditegenskapen. När du använder nummerserien som står i det nedre vänstra hörnet på kortets baksida betalar du med Debit dvs. bankkortsegenskapen. De första 16 siffrorna fungerar som kortnummer och de tre sista siffrorna som säkerhetskod (CVC-kod).
 
CVC

Betala tryggt på nätet – anlita Mastercard SecureCode-tjänsten

Mastercard SecureCode är en verifieringstjänst som bankerna utvecklat tillsammans med Mastercard. Användningen av tjänsten motsvarar kortinnehavarens underskrift.

Förbättrad säkerhet

Över 50 % av världens näthandel betalas med Mastercard. Avsikten med Mastercard SecureCode är att inköpets parter, kortinnehavaren och nätbutiken, verifieras för att förbättra säkerheten vid inköp på nätet.

När du handlar i en nätbutik som tillhör Mastercard SecureCode-systemet verifierar du din identitet genom att uppge dina koder för nätbanken. Annars går köpandet till på samma sätt som förut och du behöver till exempel inga separata program. Genom att använda tjänsten kan du vara säker på betalningssättets tillförlitlighet; att nätbutiken och summan som debiteras är rätt.

Läs mera om Mastercard Secure Code (på finska).

Betala på nätet utanför Mastercard SecureCode-tjänsten

Om nätutiken inte har Mastercard SecureCode-verifieringstjänsten ska du försäkra dig om att den använder en SSL-förbindelse. Inom SSL-förbindelsen kan du skriva in kortets uppgifter i blanketten på nätbutikens hemsida. Innan du ger uppgifterna säkerställ att SSL-förbindelsen är i bruk:

  • www-adressen har formen https://....
  • Lås- eller nyckelikonen i webbläsarens nedre kant är i ett stycke (låst/hel). Du kan dubbelklicka lås- eller nyckelikonen och säkerställa att SSL-certifikatet är beviljat just den www-adress du besöker.

SSL skyddar nätförbindelsen mellan din dator och butikens server. Eftersom inget kvitto för dina inköp sparas automatiskt på din dator, gör så här:

  • Spara eller skriv ut nätbutikens beskrivning av inköpen och betalningsvillkoren som du tänker godkänna innan du matar in kortets uppgifter och godkänner betalningen.
  • Godkänn betalningen genom att mata in kortets nummer och giltighetstid på www-blanketten och följ nätbutikens anvisningar. Butiken kan fråga efter ytterligare kontrolluppgifter, såsom faktureringsadress och/eller den tresiffriga koden (Card Verification Value) i kortets underskriftspanel.
  • Spara eller skriv ut även det kvitto som butiken eventuellt ger efter att du godkänt betalningen.
  • Spara uppgifterna för senare kontroll och jämförelse.